The Bulgarian manufacturer of terry products, bathrobes and sweaters

Osobná ochranaúdajov

Všeobecné informácieV súvislosti so všeobecným nariadením o ochrane údajov prijatým Európskou úniou, ktoré nadobúda účinnosť 25. mája 2018 a jeho cieľom je zabezpečiť ochranu údajov fyzických osôb zo všetkých členských štátov EÚ azjednotiť predpisy pre ich spracovanie, spoločnosť "YANA" LTD vo svojej funkcii online obchodníka, zabezpečuje, že spĺňa všetky požiadavky nového nariadenia, zhromažďuje iba osobné údaje, pokiaľ je to potrebné prepredaj a sprievodné ongoings (oznámenia o objednávke a marketingové oznámenia) a udržiavať ich zodpovedne a zákonne.Ochrana osobných údajovNázov dodávateľa: YANA LTDSídlo a adresa vedenia: BurgasKorešpondenčné údaje: tel: + 359 886088555Zápis do verejných registrov: UIC 102004258Informácia o ochrane osobných údajov a používaní cookies.

E-mail odosielateľa: trade@yanabg.eu

Informácie o príslušnom dozornom orgáneNázov: Comm