The Bulgarian manufacturer of terry products, bathrobes and sweaters

FORMULÁR NA UPLATNENIE PRÁVA NA ODMIETNUTIE ONLINE NÁKUPOV

 

FORMULÁR NA UPLATŇOVANIE PRÁVA ODMIETNUTIA

 

Do spoločnosti YANA JSC

Panagyurishte, "Bratya Deykovi" St. №2,

EIK 102004258

Oznamujem, že odstupujem od zmluvy, ktorú som uzatvoril na nákup tohto tovaru/služby:

................................................. .. ............................................................. .............................................

................................................. .. ............................................................. ................................................. / Popis produktu /

Tovar bol objednaný dňa ...................

Tovar bol prijatý dňa ...................... / uveďte dátum prevzatia používateľom /

................................................. .. ......................../ Používateľské meno /

Gr./s................................................................. ...................................... /Adresa používateľa /

................................................. .. ............................. /Bankový účet Užívateľa

................................................. .. ...............................

 

...................................................................... ..

/Dátum/ / Podpis užívateľa /

 

Používateľ má právo do 14 dní bezpodmienečne odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov bez úhrady akýchkoľvek nákladov, s výnimkou dodania.

14-dňová lehota začína plynúť dňom:

  • uzavretie zmluvy - v prípade zmluvy o poskytovaní služieb;
  • prevzatie tovaru spotrebiteľom alebo treťou osobou s výnimkou dopravcu

Spotrebiteľ musí do 14 dní od vyjadrenia želania odstúpiť od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu. Do 14 dní odo dňa, keď mu bolo oznámené rozhodnutie spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, vráti obchodník spotrebiteľovi všetky sumy, ktoré prijal, okrem tých za dodanie.